Máy hủy giấy văn phòng (Office paper shredder)

mỗi trang
Máy hủy tài liệu HSM B34 SECURIO - 3,9 mm (Bộ Dao) -30%

Máy hủy tài liệu HSM B34 SECURIO - 3,9 mm (Bộ Dao)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

14,700,000 đ21,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM B34 SECURIO - 3,9 mm (Bộ Main) -30%

Máy hủy tài liệu HSM B34 SECURIO - 3,9 mm (Bộ Main)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

13,300,000 đ19,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM SECURIO B34 - 3,9 mm (Bộ Nhông) -20%

Máy hủy giấy HSM SECURIO B34 - 3,9 mm (Bộ Nhông)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

13,600,000 đ17,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM B34 SECURIO- 1.9 x 15 mm (Bộ Dao) -30%

Máy hủy tài liệu HSM B34 SECURIO- 1.9 x 15 mm (Bộ Dao)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

16,100,000 đ23,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM B34 SECURIO - 1.9 x 15 mm (Bộ Main) -30%

Máy hủy tài liệu HSM B34 SECURIO - 1.9 x 15 mm (Bộ Main)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

15,400,000 đ22,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM SECURIO B34 - 1.9 x 15 mm (Bộ Nhông) -30%

Máy hủy giấy HSM SECURIO B34 - 1.9 x 15 mm (Bộ Nhông)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

15,050,000 đ21,500,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM B34 SECURIO - 4.5 x 30 mm (Bộ Dao) -30%

Máy hủy tài liệu HSM B34 SECURIO - 4.5 x 30 mm (Bộ Dao)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

13,650,000 đ19,500,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM B34 SECURIO - 4.5 x 30 mm (Bộ Main) -30%

Máy hủy tài liệu HSM B34 SECURIO - 4.5 x 30 mm (Bộ Main)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

12,950,000 đ18,500,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM SECURIO B34 - 4.5 x 30 mm (Bộ Nhông) -30%

Máy hủy giấy HSM SECURIO B34 - 4.5 x 30 mm (Bộ Nhông)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

12,250,000 đ17,500,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM B24 SECURIO - 4.5x30 mm (Bộ Dao) -30%

Máy hủy tài liệu HSM B24 SECURIO - 4.5x30 mm (Bộ Dao)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

4,654,000 đ6,649,500 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM B24 SECURIO - 4.5x30 mm (Bộ Main) -30%

Máy hủy tài liệu HSM B24 SECURIO - 4.5x30 mm (Bộ Main)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

6,981,000 đ9,974,250 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM SECURIO B24 - 4.5x30 mm (Bộ Nhông) -30%

Máy hủy giấy HSM SECURIO B24 - 4.5x30 mm (Bộ Nhông)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

9,309,000 đ13,299,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM C18 SECURIO - 3.9x30mm (Bộ Dao) -30%

Máy hủy tài liệu HSM C18 SECURIO - 3.9x30mm (Bộ Dao)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

3,085,000 đ4,408,200 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM C18 SECURIO - 3.9x30mm (Bộ Main) -30%

Máy hủy tài liệu HSM C18 SECURIO - 3.9x30mm (Bộ Main)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

4,628,000 đ6,612,300 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM SECURIO C18 - 3.9x30mm (Bộ Nhông) -30%

Máy hủy giấy HSM SECURIO C18 - 3.9x30mm (Bộ Nhông)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

6,170,000 đ8,816,400 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM X15 shredstar (Bộ Dao) -30%

Máy hủy tài liệu HSM X15 shredstar (Bộ Dao)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

2,460,000 đ3,515,400 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM X15 shredstar (Bộ Main) -30%

Máy hủy tài liệu HSM X15 shredstar (Bộ Main)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

3,691,000 đ5,273,100 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM shredstar X15 (Bộ Nhông) -30%

Máy hủy giấy HSM shredstar X15 (Bộ Nhông)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

4,921,000 đ7,030,800 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM X10 shredstar (Bộ Dao) -30%

Máy hủy tài liệu HSM X10 shredstar (Bộ Dao)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

989,000 đ1,413,600 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM X10 shredstar  (Bộ Main) -30%

Máy hủy tài liệu HSM X10 shredstar (Bộ Main)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

1,484,000 đ2,120,400 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM shredstar X10 (Bộ Nhông) -30%

Máy hủy giấy HSM shredstar X10 (Bộ Nhông)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

1,979,000 đ2,827,200 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM S10 shredstar (Bộ Dao) -30%

Máy hủy tài liệu HSM S10 shredstar (Bộ Dao)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

546,000 đ781,200 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM S10 shredstar (Bộ Main) -23%

Máy hủy tài liệu HSM S10 shredstar (Bộ Main)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

1,100,000 đ1,436,850 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM shredstar S10 (Bộ Nhông) -30%

Máy hủy giấy HSM shredstar S10 (Bộ Nhông)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

1,093,000 đ1,562,400 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM X5 shredstar (Bộ Dao) -30%

Máy hủy tài liệu HSM X5 shredstar (Bộ Dao)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

670,000 đ957,900 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM X5 shredstar (Bộ Main) -23%

Máy hủy tài liệu HSM X5 shredstar (Bộ Main)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

1,100,000 đ1,436,850 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM shredstar X5 (Bộ Nhông) -30%

Máy hủy giấy HSM shredstar X5 (Bộ Nhông)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

1,341,000 đ1,915,800 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM Securio B34 (HSM Securio B34s Strip Cut Shredder) Call

Máy hủy tài liệu HSM Securio B34 (HSM Securio B34s Strip Cut Shredder)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Vui lòng gọi
Máy hủy tài liệu HSM Securio C18 - 3.9x30mm -30%

Máy hủy tài liệu HSM Securio C18 - 3.9x30mm

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

5,180,000 đ7,400,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM Securio C14 - 3.9mm (HSM SECURIO C14s Strip-Cut Shredder) - bộ lược -30%

Máy hủy tài liệu HSM Securio C14 - 3.9mm (HSM SECURIO C14s Strip-Cut Shredder) - bộ lược

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

2,030,000 đ2,900,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM Shredstar X15 (HSM Shredstar X15 Cross-Cut Shredder) Call

Máy hủy tài liệu HSM Shredstar X15 (HSM Shredstar X15 Cross-Cut Shredder)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Vui lòng gọi
Máy hủy tài liệu HSM S10 -11%

Máy hủy tài liệu HSM S10

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

2,400,000 đ2,700,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM Shredstar X10 (HSM Shredstar X10 Cross Cut Shredder) -30%

Máy hủy tài liệu HSM Shredstar X10 (HSM Shredstar X10 Cross Cut Shredder)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

1,575,000 đ2,250,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM Shredstar X5 (HSM Shredstar X5 Cross Cut Paper Shredder) -50%

Máy hủy tài liệu HSM Shredstar X5 (HSM Shredstar X5 Cross Cut Paper Shredder)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

100,000 đ200,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM P44i SECURIO - 5.8 mm Call

Máy hủy tài liệu HSM P44i SECURIO - 5.8 mm

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Vui lòng gọi
Máy hủy giấy HSM SECURIO B34 - 1.9 x 15 mm Call

Máy hủy giấy HSM SECURIO B34 - 1.9 x 15 mm

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Vui lòng gọi

MÁY IN SIÊU TỐC RISO

DANH MỤC SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

24/24

24/24 - 0918 976 522

SKYPE

SKYPE - 0918 976 522

ZALO

ZALO - 0918 976 522

Module sản phẩm 3

Fanpage Facebook

THỐNG KÊ

  • Đang online 98
  • Hôm nay 7,091
  • Hôm qua 4,053
  • Trong tuần 16,209
  • Trong tháng 73,242
  • Tổng cộng 7,298,146

Top

   (0)