MÁY HỦY GIẤY HSM (Shredding)

mỗi trang
Máy hủy giấy HSM shredstar X13 -30%

Máy hủy giấy HSM shredstar X13

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

1,190,000 đ1,700,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM X8 shredstar -20%

Máy hủy tài liệu HSM X8 shredstar

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

1,120,000 đ1,400,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu công nghiệp HSM 4040V Powerline SP - 5.8 x 50mm Call

Máy hủy tài liệu công nghiệp HSM 4040V Powerline SP - 5.8 x 50mm

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Vui lòng gọi
Máy hủy giấy công nghiệp HSM Powerline SP 4040V - 3.9 x 40mm Call

Máy hủy giấy công nghiệp HSM Powerline SP 4040V - 3.9 x 40mm

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Vui lòng gọi
Máy hủy giấy công nghiệp HSM Powerline SP 5088 - 1.9 x 15mm Call

Máy hủy giấy công nghiệp HSM Powerline SP 5088 - 1.9 x 15mm

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Vui lòng gọi
Máy hủy công nghiệp HSM Powerline SP 5088 - 6 x 40mm Call

Máy hủy công nghiệp HSM Powerline SP 5088 - 6 x 40mm

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Vui lòng gọi
Máy hủy công nghiệp HSM Powerline SP 5088 - 3.9 x 40mm Call

Máy hủy công nghiệp HSM Powerline SP 5088 - 3.9 x 40mm

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Vui lòng gọi
Máy hủy tài liệu công nghiệp HSM Powerline SP 5080 - 10.5 x 40-76mm Call

Máy hủy tài liệu công nghiệp HSM Powerline SP 5080 - 10.5 x 40-76mm

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Vui lòng gọi
Máy hủy tài liệu công nghiệp HSM Powerline SP 5080 - 1.9 x 15mm Call

Máy hủy tài liệu công nghiệp HSM Powerline SP 5080 - 1.9 x 15mm

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Vui lòng gọi
Máy hủy giấy công nghiệp HSM Powerline SP 5080 - 6 x 40-53mm Call

Máy hủy giấy công nghiệp HSM Powerline SP 5080 - 6 x 40-53mm

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Vui lòng gọi
Máy hủy công nghiệp HSM Powerline SP 5080 - 3.9 x 40mm Call

Máy hủy công nghiệp HSM Powerline SP 5080 - 3.9 x 40mm

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Vui lòng gọi
Máy hủy tài liệu HSM 500.3 POWERLINE FA - 3,9 x 40 (Bộ Dao) -30%

Máy hủy tài liệu HSM 500.3 POWERLINE FA - 3,9 x 40 (Bộ Dao)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

277,200,000 đ396,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM 500.3 POWERLINE FA - 3,9 x 40 (Bộ Main) -30%

Máy hủy tài liệu HSM 500.3 POWERLINE FA - 3,9 x 40 (Bộ Main)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

415,800,000 đ594,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM POWERLINE FA 500.3 - 3,9 x 40 (Bộ Nhông) -30%

Máy hủy giấy HSM POWERLINE FA 500.3 - 3,9 x 40 (Bộ Nhông)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

554,800,000 đ792,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM FA 400.2 - 3.9 x 40mm (Bộ Dao) -30%

Máy hủy giấy HSM FA 400.2 - 3.9 x 40mm (Bộ Dao)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

274,400,000 đ392,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM FA 400.2 - 3.9 x 40mm (Bộ Main) -30%

Máy hủy giấy HSM FA 400.2 - 3.9 x 40mm (Bộ Main)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

411,600,000 đ588,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM 400.2 FA - 3.9 x 40mm (Bộ Nhông) -30%

Máy hủy tài liệu HSM 400.2 FA - 3.9 x 40mm (Bộ Nhông)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

548,400,000 đ784,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu công nghiệp HSM 450.2 POWERLINE - 3,9x40mm (Bộ Dao) -30%

Máy hủy tài liệu công nghiệp HSM 450.2 POWERLINE - 3,9x40mm (Bộ Dao)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

109,200,000 đ156,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu công nghiệp HSM 450.2 POWERLINE - 3,9x40mm (Bộ Main) -30%

Máy hủy tài liệu công nghiệp HSM 450.2 POWERLINE - 3,9x40mm (Bộ Main)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

163,300,000 đ234,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy công nghiệp HSM POWERLINE 450.2 - 3,9x40mm (Bộ Nhông) -30%

Máy hủy giấy công nghiệp HSM POWERLINE 450.2 - 3,9x40mm (Bộ Nhông)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

218,400,000 đ312,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM B34 SECURIO - 3,9 mm (Bộ Dao) -30%

Máy hủy tài liệu HSM B34 SECURIO - 3,9 mm (Bộ Dao)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

14,700,000 đ21,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM B34 SECURIO - 3,9 mm (Bộ Main) -30%

Máy hủy tài liệu HSM B34 SECURIO - 3,9 mm (Bộ Main)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

13,300,000 đ19,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM SECURIO B34 - 3,9 mm (Bộ Nhông) -20%

Máy hủy giấy HSM SECURIO B34 - 3,9 mm (Bộ Nhông)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

13,600,000 đ17,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM B34 SECURIO- 1.9 x 15 mm (Bộ Dao) -30%

Máy hủy tài liệu HSM B34 SECURIO- 1.9 x 15 mm (Bộ Dao)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

16,100,000 đ23,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM B34 SECURIO - 1.9 x 15 mm (Bộ Main) -30%

Máy hủy tài liệu HSM B34 SECURIO - 1.9 x 15 mm (Bộ Main)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

15,400,000 đ22,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM SECURIO B34 - 1.9 x 15 mm (Bộ Nhông) -30%

Máy hủy giấy HSM SECURIO B34 - 1.9 x 15 mm (Bộ Nhông)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

15,050,000 đ21,500,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM B34 SECURIO - 4.5 x 30 mm (Bộ Dao) -30%

Máy hủy tài liệu HSM B34 SECURIO - 4.5 x 30 mm (Bộ Dao)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

13,650,000 đ19,500,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM B34 SECURIO - 4.5 x 30 mm (Bộ Main) -30%

Máy hủy tài liệu HSM B34 SECURIO - 4.5 x 30 mm (Bộ Main)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

12,950,000 đ18,500,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM SECURIO B34 - 4.5 x 30 mm (Bộ Nhông) -30%

Máy hủy giấy HSM SECURIO B34 - 4.5 x 30 mm (Bộ Nhông)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

12,250,000 đ17,500,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM AF300 SECURIO 4.5x30mm (Bộ Dao) -30%

Máy hủy tài liệu HSM AF300 SECURIO 4.5x30mm (Bộ Dao)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

5,110,000 đ7,300,500 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM SECURIO AF300 4.5x30mm (Bộ Main) -30%

Máy hủy giấy HSM SECURIO AF300 4.5x30mm (Bộ Main)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

7,665,000 đ10,950,750 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM SECURIO AF300 4.5x30mm (Bộ Nhông) -30%

Máy hủy giấy HSM SECURIO AF300 4.5x30mm (Bộ Nhông)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

10,220,000 đ14,601,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM AF300 SECURIO 1.9 x 15 mm (Bộ Main) -30%

Máy hủy tài liệu HSM AF300 SECURIO 1.9 x 15 mm (Bộ Main)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

8,358,000 đ11,941,200 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM SECURIO AF300 1.9 x 15 mm (Bộ Dao) -30%

Máy hủy giấy HSM SECURIO AF300 1.9 x 15 mm (Bộ Dao)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

5,572,000 đ7,960,800 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM SECURIO AF300 1.9 x 15 mm (Bộ Nhông) -30%

Máy hủy giấy HSM SECURIO AF300 1.9 x 15 mm (Bộ Nhông)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

11,144,000 đ15,921,600 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM B24 SECURIO - 4.5x30 mm (Bộ Dao) -30%

Máy hủy tài liệu HSM B24 SECURIO - 4.5x30 mm (Bộ Dao)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

4,654,000 đ6,649,500 đ
MUA NGAY

MÁY IN SIÊU TỐC RISO

DANH MỤC SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

24/24

24/24 - 0918 976 522

SKYPE

SKYPE - 0918 976 522

ZALO

ZALO - 0918 976 522

Module sản phẩm 3

Fanpage Facebook

THỐNG KÊ

  • Đang online 59
  • Hôm nay 1,820
  • Hôm qua 2,369
  • Trong tuần 6,701
  • Trong tháng 38,931
  • Tổng cộng 7,143,169

Top

   (0)