Máy hủy giấy công nghiệp (Archives/central stations)

mỗi trang
Máy hủy tài liệu công nghiệp HSM 4040V Powerline SP - 5.8 x 50mm Call

Máy hủy tài liệu công nghiệp HSM 4040V Powerline SP - 5.8 x 50mm

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Vui lòng gọi
Máy hủy giấy công nghiệp HSM Powerline SP 4040V - 3.9 x 40mm Call

Máy hủy giấy công nghiệp HSM Powerline SP 4040V - 3.9 x 40mm

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Vui lòng gọi
Máy hủy giấy công nghiệp HSM Powerline SP 5088 - 1.9 x 15mm Call

Máy hủy giấy công nghiệp HSM Powerline SP 5088 - 1.9 x 15mm

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Vui lòng gọi
Máy hủy công nghiệp HSM Powerline SP 5088 - 6 x 40mm Call

Máy hủy công nghiệp HSM Powerline SP 5088 - 6 x 40mm

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Vui lòng gọi
Máy hủy công nghiệp HSM Powerline SP 5088 - 3.9 x 40mm Call

Máy hủy công nghiệp HSM Powerline SP 5088 - 3.9 x 40mm

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Vui lòng gọi
Máy hủy tài liệu công nghiệp HSM Powerline SP 5080 - 10.5 x 40-76mm Call

Máy hủy tài liệu công nghiệp HSM Powerline SP 5080 - 10.5 x 40-76mm

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Vui lòng gọi
Máy hủy tài liệu công nghiệp HSM Powerline SP 5080 - 1.9 x 15mm Call

Máy hủy tài liệu công nghiệp HSM Powerline SP 5080 - 1.9 x 15mm

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Vui lòng gọi
Máy hủy giấy công nghiệp HSM Powerline SP 5080 - 6 x 40-53mm Call

Máy hủy giấy công nghiệp HSM Powerline SP 5080 - 6 x 40-53mm

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Vui lòng gọi
Máy hủy công nghiệp HSM Powerline SP 5080 - 3.9 x 40mm Call

Máy hủy công nghiệp HSM Powerline SP 5080 - 3.9 x 40mm

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Vui lòng gọi
Máy hủy tài liệu HSM 500.3 POWERLINE FA - 3,9 x 40 (Bộ Dao) -30%

Máy hủy tài liệu HSM 500.3 POWERLINE FA - 3,9 x 40 (Bộ Dao)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

277,200,000 đ396,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM 500.3 POWERLINE FA - 3,9 x 40 (Bộ Main) -30%

Máy hủy tài liệu HSM 500.3 POWERLINE FA - 3,9 x 40 (Bộ Main)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

415,800,000 đ594,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM POWERLINE FA 500.3 - 3,9 x 40 (Bộ Nhông) -30%

Máy hủy giấy HSM POWERLINE FA 500.3 - 3,9 x 40 (Bộ Nhông)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

554,800,000 đ792,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM FA 400.2 - 3.9 x 40mm (Bộ Dao) -30%

Máy hủy giấy HSM FA 400.2 - 3.9 x 40mm (Bộ Dao)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

274,400,000 đ392,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM FA 400.2 - 3.9 x 40mm (Bộ Main) -30%

Máy hủy giấy HSM FA 400.2 - 3.9 x 40mm (Bộ Main)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

411,600,000 đ588,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu HSM 400.2 FA - 3.9 x 40mm (Bộ Nhông) -30%

Máy hủy tài liệu HSM 400.2 FA - 3.9 x 40mm (Bộ Nhông)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

548,400,000 đ784,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu công nghiệp HSM 450.2 POWERLINE - 3,9x40mm (Bộ Dao) -30%

Máy hủy tài liệu công nghiệp HSM 450.2 POWERLINE - 3,9x40mm (Bộ Dao)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

109,200,000 đ156,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu công nghiệp HSM 450.2 POWERLINE - 3,9x40mm (Bộ Main) -30%

Máy hủy tài liệu công nghiệp HSM 450.2 POWERLINE - 3,9x40mm (Bộ Main)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

163,300,000 đ234,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy công nghiệp HSM POWERLINE 450.2 - 3,9x40mm (Bộ Nhông) -30%

Máy hủy giấy công nghiệp HSM POWERLINE 450.2 - 3,9x40mm (Bộ Nhông)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

218,400,000 đ312,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu công nghiệp HSM 400.2 FA - 3,9 x 40mm Call

Máy hủy tài liệu công nghiệp HSM 400.2 FA - 3,9 x 40mm

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy công nghiệp HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Vui lòng gọi
Máy hủy tài liệu công nghiệp HSM 400.2 Powerline FA - 5,8 mm Call

Máy hủy tài liệu công nghiệp HSM 400.2 Powerline FA - 5,8 mm

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy công nghiệp HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Vui lòng gọi
Máy hủy giấy HSM POWERLINE FA 500.3 (10.5 x 40-76 mm) Call

Máy hủy giấy HSM POWERLINE FA 500.3 (10.5 x 40-76 mm)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Vui lòng gọi
Máy hủy giấy HSM POWERLINE FA 500.3 (6 x 40-53 mm) -30%

Máy hủy giấy HSM POWERLINE FA 500.3 (6 x 40-53 mm)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

245,000,000 đ350,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy công nghiệp HSM POWERLINE 400.2 (3,9 x 40  mm) -30%

Máy hủy giấy công nghiệp HSM POWERLINE 400.2 (3,9 x 40 mm)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

86,800,000 đ124,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy công nghiệp HSM POWERLINE 400.2 (11,8 mm) -30%

Máy hủy giấy công nghiệp HSM POWERLINE 400.2 (11,8 mm)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

86,800,000 đ124,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy công nghiệp HSM POWERLINE 400.2 (5,8 mm) -30%

Máy hủy giấy công nghiệp HSM POWERLINE 400.2 (5,8 mm)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

86,800,000 đ124,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy công nghiệp HSM POWERLINE 400.2 (5,8 x 50 mm) -30%

Máy hủy giấy công nghiệp HSM POWERLINE 400.2 (5,8 x 50 mm)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

86,800,000 đ124,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM POWERLINE 450.2 (3,9x40mm) -30%

Máy hủy giấy HSM POWERLINE 450.2 (3,9x40mm)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

273,000,000 đ390,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM POWERLINE 450.2 (2x15 mm) -30%

Máy hủy giấy HSM POWERLINE 450.2 (2x15 mm)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

175,000,000 đ250,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM POWERLINE FA 500.3 (3,9 x 40) -30%

Máy hủy giấy HSM POWERLINE FA 500.3 (3,9 x 40)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

262,000,000 đ375,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu công nghiệp HSM 400.2 FA (5.8 x 50 mm)

Máy hủy tài liệu công nghiệp HSM 400.2 FA (5.8 x 50 mm)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy công nghiệp HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

124,000,000 đ
MUA NGAY

DANH MỤC SẢN PHẨM

MÁY IN SIÊU TỐC RISO

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

24/24

24/24 - 0918 976 522

SKYPE

SKYPE - 0918 976 522

ZALO

ZALO - 0918 976 522

Module sản phẩm 3

Fanpage Facebook

THỐNG KÊ

  • Đang online 59
  • Hôm nay 2,067
  • Hôm qua 2,369
  • Trong tuần 6,948
  • Trong tháng 39,178
  • Tổng cộng 7,143,416

Top

   (0)