MÁY HỦY GIẤY SILICON

mỗi trang
Máy hủy giấy Silicon  PS-8900C

Máy hủy giấy Silicon PS-8900C

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Silicon tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

3,351,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy Silicon PS-2200C

Máy hủy giấy Silicon PS-2200C

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Silicon tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

3,100,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy Silicon PS-200C

Máy hủy giấy Silicon PS-200C

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Silicon tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

2,050,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy Silicon PS-880C

Máy hủy giấy Silicon PS-880C

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Silicon tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

3,800,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy Silicon PS-2200M

Máy hủy giấy Silicon PS-2200M

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Silicon tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

3,850,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy Silicon PS-1200C

Máy hủy giấy Silicon PS-1200C

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Silicon tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

2,120,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu INNO 3017CD

Máy hủy tài liệu INNO 3017CD

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy INNO tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

2,400,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu Silicon PS-870C

Máy hủy tài liệu Silicon PS-870C

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Silicon tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

3,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu Silicon PS-616C

Máy hủy tài liệu Silicon PS-616C

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Silicon tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

3,400,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu Silicon PS-3000M

Máy hủy tài liệu Silicon PS-3000M

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Silicon tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

1,800,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu Silicon PS-3000C

Máy hủy tài liệu Silicon PS-3000C

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Silicon tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

1,600,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu Silicon PS-620C

Máy hủy tài liệu Silicon PS-620C

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Silicon tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

1,400,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu Silicon PS-610C

Máy hủy tài liệu Silicon PS-610C

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Silicon tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

1,300,000 đ
MUA NGAY
MÁY HỦY GIẤY SILICON PS-812C

MÁY HỦY GIẤY SILICON PS-812C

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy SILICON tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522 - Hủy 1 lần 8 tờ A4 / 70g - Vụn thành mảnh: 3.8 x 50 mm - Thùng giấy: 21 lít - Kích cỡ máy: 380 x 275 x 435 mm - Trọng lượng 6.3 Kg

2,520,000 đ
MUA NGAY
MÁY HỦY GIẤY SILICON PS-815C

MÁY HỦY GIẤY SILICON PS-815C

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy SILICON tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522 - Hủy liên tục: 50-100 tờ - Kiểu hủy: hủy sợi nhỏ - Công suất hủy: 8 tờ / 70gam / 1 lần - Tự khởi động và dừng khi hủy tài liệu xong: có

2,800,000 đ
MUA NGAY
MÁY HỦY GIẤY  SILICON PS-508M

MÁY HỦY GIẤY SILICON PS-508M

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy SILICON tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522 - Huỷ liên tục: 50-100 tờ - Kiểu huỷ: huỷ sợi nhỏ - Công suất huỷ: 8 tờ /70gsm - Thời gian hủy: 3-5 Minutes

2,630,000 đ
MUA NGAY
MÁY HỦY GIẤY SILICON PS610C

MÁY HỦY GIẤY SILICON PS610C

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy SILICON tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522 - Kiểu huỷ: huỷ vụn - Công suất hủy (70g tờ): 10 tờ/ 1lần - Tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong: có - Công suất tiêu thụ: 70

2,520,000 đ
MUA NGAY
MÁY HỦY GIẤY SILICON PS-650C

MÁY HỦY GIẤY SILICON PS-650C

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy SILICON tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522 - Kiểu huỷ: siêu vụn - Công suất hủy (70g tờ): 10 tờ/ 1 lần - Tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong: có

2,250,000 đ
MUA NGAY
MÁY HỦY GIẤY SILICON PS-836C

MÁY HỦY GIẤY SILICON PS-836C

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy SILICON tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522 - Hủy 1 lần 17 tờ A4 / 70g - Vụn thành mảnh: 3.8x40mm - Hệ thống chống ồn thế hệ mới

2,800,000 đ
MUA NGAY
MÁY HỦY GIẤY SILICON PS-990C

MÁY HỦY GIẤY SILICON PS-990C

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy SILICON tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522 - Kích thước họng hủy: 220mm - Tốc độ hủy : 2.0 M / phút - Hủy vụn siêu nhỏ : 3x9mm - Hủy CD/DVD/Credit Card/Kim bấm - Hủy: 6 tờ A4 70gms/lần

2,350,000 đ
MUA NGAY
MÁY HỦY GIẤY SILICON PS-890C

MÁY HỦY GIẤY SILICON PS-890C

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy SILICON tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522 - Hủy 1 lần 20tờ A4 / 70g - Vụn thành mảnh: 2 x 10mm - Cắt CD/ Đĩa mềm / Card và kim bấm, ghim kẹp - Tự khởi động, tốc độ: 6.0 m/phút - Chức năng chống kẹt giấy - Thùng giấy: 34 lít

2,540,000 đ
MUA NGAY
MÁY HỦY GIẤY SILICON PS-536C

MÁY HỦY GIẤY SILICON PS-536C

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy SILICON tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522 - Hủy 1 lần : 16 tờ(A4). - Huỷ liên tục: 100 - 150 tờ. - Kiểu huỷ: huỷ vụn. - Tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong. - Chức năng trả ngược khi kẹt giấy.

2,800,000 đ
MUA NGAY
MÁY HỦY GIẤY SILICON PS-526C

MÁY HỦY GIẤY SILICON PS-526C

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy SILICON tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522 - Hủy 1 lần : 18 tờ(A4) - Huỷ liên tục: 200 - 300 tờ - Kiểu huỷ: huỷ vụn - Paper Entry Widty (mm) : 270 - Tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong: có

2,250,000 đ
MUA NGAY
MÁY HỦY GIẤY SILICON PS-51

MÁY HỦY GIẤY SILICON PS-51

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy SILICON tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522 Hủy 1 lần : 32 tờ(A4) / 23 tờ (A3) - Huỷ liên tục: 300 tờ - Kiểu huỷ: huỷ sợi

2,500,000 đ
MUA NGAY
MÁY HỦY GIẤY SILICON PS-3500C

MÁY HỦY GIẤY SILICON PS-3500C

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy SILICON tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522 - Kiểu hủy : Hủy sợi. - Kích thước hủy :4x40mm / 0.15"x1.57". - Số tờ hủy (70g) : 35 tờ / 1 lần. - Tốc độ hủy : 3mpm / 11.5ft/min". - Cỡ khe hủy : 310mm / 12.2".

2,050,000 đ
MUA NGAY
MÁY HỦY GIẤY SILICON PS-1000C

MÁY HỦY GIẤY SILICON PS-1000C

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy SILICON tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522 - Kiểu hủy : Hủy sợi - Kích thước hủy : 4x30mm / 0.15"x 1.18" . - Tốc độ hủy : 4mpm / 13.1ft/min. - Cỡ khe hủy : 310x230x100mm / 12.2"x9.06"x3.9". - Các trạng thái hủy : Giấy/ Ghim cài/Ghim bấm.

3,450,000 đ
MUA NGAY
MÁY HỦY GIẤY SILICON PS-4500C

MÁY HỦY GIẤY SILICON PS-4500C

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy SILICON tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522 - Kiểu hủy : Hủy sợi. - Kích thước hủy :3.9x45mm / 0.15"x1.77". - Dao cắt : Cứng. Số tờ hủy (70g) : 45 tờ / 1 lần. - Tốc độ hủy : 3mpm / 9.8ft/min.

3,950,000 đ
MUA NGAY
MÁY HỦY GIẤY SILICON PS-5500C

MÁY HỦY GIẤY SILICON PS-5500C

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy SILICON tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522 - Công suất hủy (70g/m² A4) 55 tờ - Kích thước hủy 6mm - Dung tích thùng chứa 85L - Tính năng hủy CD/CARD/FD Yes - Số khe hủy 2

2,420,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy Silicon PS-510C

Máy hủy giấy Silicon PS-510C

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Silicon tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522 - Hủy 1 lần : 32 tờ(A4) / 23 tờ (A3) - Huỷ liên tục: 300 tờ - Kiểu huỷ: huỷ sợi

2,500,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy Silicon PS-800C

Máy hủy giấy Silicon PS-800C

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy Silicon tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522 - Hủy liên tục: 50-100 tờ - Kiểu hủy: hủy sợi - Công suất hủy: 8 tờ /70gsm

2,630,000 đ
MUA NGAY

DANH MỤC SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

24/24

24/24 - 0918 976 522

HOTLINE

HOTLINE - 0918 976 522

Hồng Hạnh

Hồng Hạnh - 0918 976 522

THỐNG KÊ

  • Đang online 148
  • Hôm nay 1,301
  • Hôm qua 2,944
  • Trong tuần 7,706
  • Trong tháng 77,929
  • Tổng cộng 5,090,978

Top

   (0)