HSM PAPER SHREDDER

mỗi trang
Máy hủy giấy HSM POWERLINE FA 500.3 (10.5 x 40-76 mm) Call

Máy hủy giấy HSM POWERLINE FA 500.3 (10.5 x 40-76 mm)

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Call
Máy hủy giấy HSM SECURIO P44i - 5.8 mm Call

Máy hủy giấy HSM SECURIO P44i - 5.8 mm

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Call
Máy hủy giấy HSM SECURIO B34 - 1.9 x 15 mm Call

Máy hủy giấy HSM SECURIO B34 - 1.9 x 15 mm

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Call
Máy hủy giấy HSM SECURIO AF150 1,9 x 15mm Call

Máy hủy giấy HSM SECURIO AF150 1,9 x 15mm

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Call
Máy hủy giấy HSM SECURIO P40i - 5.8 Call

Máy hủy giấy HSM SECURIO P40i - 5.8

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

Call
Máy hủy giấy HSM SECURIO B34 - 4.5 x 30 mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO B34 - 4.5 x 30 mm

- Nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền Máy hủy giấy HSM tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

1,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM Pure 830 - 4.5 x 30mm

Máy hủy giấy HSM Pure 830 - 4.5 x 30mm

- Kiểu hủy: Hủy vụn - Công suất hủy: 33-35 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 4.5 x 30 mm

1,851,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM SECURIO AF100 - 4 x 25 mm - Máy hủy tài liệu HSM SECURIO AF100 - 4 x 25 mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO AF100 - 4 x 25 mm - Máy hủy tài liệu HSM SECURIO AF100 - 4 x 25 mm

Protection class (DIN 66399): high, very high Cutting width: 4 mm Particle length: 25 mm Cutting type: Particle cut Security level (DIN 66399): P-4, T-4, E-3, F-1 Cutting capacity in sheets: 80g/m² 5-6

2,940,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM POWERLINE FA 500.3 (6 x 40 mm) - Máy hủy tài liệu HSM POWERLINE FA 500.3 (6 x 40mm)

Máy hủy giấy HSM POWERLINE FA 500.3 (6 x 40 mm) - Máy hủy tài liệu HSM POWERLINE FA 500.3 (6 x 40mm)

- Protection class (DIN 66399): high - Cutting width: 6 x 40-53 mm - Cutting type: Particle cut - Security level (DIN 66399): P-2,O-2, T-3, E-2 - Cutting capacity in sheets 80g/m²: 400-450 sheets

3,500,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM POWERLINE 400.2 (3,9 x 40 mm) - Máy hủy tài liệu HSM POWERLINE 400.2 (3,9 x 40 mm)

Máy hủy giấy HSM POWERLINE 400.2 (3,9 x 40 mm) - Máy hủy tài liệu HSM POWERLINE 400.2 (3,9 x 40 mm)

- Protection class (DIN 66399): high - Cutting width: 3,9 x 40 mm - Cutting type: particle cut - Security level (DIN 66399): P-4,O-3, T-4, E-3, F-1 - Cutting capacity in sheets 80g/m²: 80-85 sheets

4,520,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM POWERLINE 400.2 (11,8 mm) - Máy hủy tài liệu HSM POWERLINE 400.2 (11,8 mm​) - (Shr

Máy hủy giấy HSM POWERLINE 400.2 (11,8 mm) - Máy hủy tài liệu HSM POWERLINE 400.2 (11,8 mm​) - (Shr

- Protection class (DIN 66399): high - Cutting width: 11,8 mm - Cutting type: Strip cut - Security level (DIN 66399): P-1,O-1, T-1, E-1 - Cutting capacity in sheets 80g/m²: 144 sheets

4,821,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM POWERLINE 400.2 (5,8 mm) - Máy hủy tài liệu HSM POWERLINE 400.2 (5,8 mm​)

Máy hủy giấy HSM POWERLINE 400.2 (5,8 mm) - Máy hủy tài liệu HSM POWERLINE 400.2 (5,8 mm​)

- Protection class (DIN 66399): high - Cutting width: 5,8 mm - Cutting type: Strip cut - Security level (DIN 66399): P-2,O-2, T-2, E-5 - Cutting capacity in sheets 80g/m²: 104 sheets

2,800,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM POWERLINE 450.2 (5,8 x 50 mm) - Máy hủy tài liệu HSM POWERLINE 450.2 (5,8 x 50 mm​)

Máy hủy giấy HSM POWERLINE 450.2 (5,8 x 50 mm) - Máy hủy tài liệu HSM POWERLINE 450.2 (5,8 x 50 mm​)

- Protection class (DIN 66399): high - Cutting width: 5,8 x 50 mm - Cutting type: Particle cut - Security level (DIN 66399): P-3,O-2, T-3, E-2 - Cutting capacity in sheets 80g/m²: 96 sheets

3,450,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM POWERLINE 450.2 (3,9x40mm) - Máy hủy tài liệu HSM POWERLINE 450.2 (3,9x40 mm​)

Máy hủy giấy HSM POWERLINE 450.2 (3,9x40mm) - Máy hủy tài liệu HSM POWERLINE 450.2 (3,9x40 mm​)

- Protection class (DIN 66399): high - Cutting width: 3,9x40mm - Cutting type: Particle cut - Security level (DIN 66399): P-4,O-3, T-4, E-3, F-1

3,900,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM POWERLINE 450.2 (2x15 mm) - Máy hủy tài liệu HSM POWERLINE 450.2 (2x15 mm​) ​ - (Sh

Máy hủy giấy HSM POWERLINE 450.2 (2x15 mm) - Máy hủy tài liệu HSM POWERLINE 450.2 (2x15 mm​) ​ - (Sh

- Protection class (DIN 66399): high - Cutting width: 2x15 mm - Cutting type: Particle cut - Security level (DIN 66399): P-5,O-4, T-5, E-4, F-2

2,510,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM POWERLINE FA 500.3 (3,9 x 40 mm) - Máy hủy tài liệu HSM POWERLINE FA 500.3 (3,9 x 4

Máy hủy giấy HSM POWERLINE FA 500.3 (3,9 x 40 mm) - Máy hủy tài liệu HSM POWERLINE FA 500.3 (3,9 x 4

- Protection class (DIN 66399): high - Cutting width: 3,9 x 40 mm - Cutting type: Particle cut - Security level (DIN 66399): P-4,O-3, T-4, E-3, F-1

7,580,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy POWERLINE FA 500.3 - Máy hủy tài liệu HSM POWERLINE FA 5 - (Shredder POWERLINE FA 500.3

Máy hủy giấy POWERLINE FA 500.3 - Máy hủy tài liệu HSM POWERLINE FA 5 - (Shredder POWERLINE FA 500.3

- Protection class (DIN 66399): high - Cutting width: 1,9 x 15 mm - Cutting type: Particle cut - Security level (DIN 66399): P-5,O-4, T-5, E-4, F-2

8,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM CLASSIC 80.2 - Máy hủy tài liệu HSM CLASSIC 80.2 (Shredder HSM CLASSIC 80.2)

Máy hủy giấy HSM CLASSIC 80.2 - Máy hủy tài liệu HSM CLASSIC 80.2 (Shredder HSM CLASSIC 80.2)

- Kiểu hủy: Hủy sợi - Công suất hủy: 5-7 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 3.9 mm - Chống kẹt giấy

3,600,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM Securio B24S - Máy hủy tài liệu HSM Securio B24S - (Shredder HSM Securio B24S)

Máy hủy giấy HSM Securio B24S - Máy hủy tài liệu HSM Securio B24S - (Shredder HSM Securio B24S)

- Protection class (DIN 66399): high - Cutting width: 3.9 mm - Cutting type: Strip cut - Security level (DIN 66399): P-2, T-2, E-2

3,520,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM Ruffles Direct – Máy hủy tài liệu HSM Ruffles Direct – (Shredder HSM Ruffles Direct

Máy hủy giấy HSM Ruffles Direct – Máy hủy tài liệu HSM Ruffles Direct – (Shredder HSM Ruffles Direct

- Cross Cut - 15 sheets per pass / 1000 sheets per day - Suitable for Medium Office Use (5-10 Users) - Shreds Paper, Staples, CDs/DVDs & Credit Cards

2,500,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM 1043CC – Máy hủy tài liệu HSM 1043CC – (Shredder HSM 1043CC)

Máy hủy giấy HSM 1043CC – Máy hủy tài liệu HSM 1043CC – (Shredder HSM 1043CC)

- Cutting type particle cut - Cutting width: 3,90 mm - Particle length: 30,00 mm - Cutting capacity (80g/m²): 9 - 11 sheets

2,150,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM 125.2 C 3.9x30mm – Máy hủy tài liệu HSM 125.2 C 3.9x30mm – (Shredder HSM 125.2 C 3.

Máy hủy giấy HSM 125.2 C 3.9x30mm – Máy hủy tài liệu HSM 125.2 C 3.9x30mm – (Shredder HSM 125.2 C 3.

- Kiểu hủy: Hủy vụn - Công suất hủy: 15 - 16 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 3.9x30 mm - Chống kẹt giấy

4,250,000 đ
MUA NGAY
Máy đóng bành phế liệu HSM V-Press 825 plus

Máy đóng bành phế liệu HSM V-Press 825 plus

- Sản xuất: Made in Germany - Bề ngang họng: 47.05 in - Bề cao họng: 20.87 in - Chiều rộng kiện khi ép: 30.71 in

1,250,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy công nghiệp HSM SECURIO B35 – 4,5 x 30 mm

Máy hủy giấy công nghiệp HSM SECURIO B35 – 4,5 x 30 mm

- Kiểu hủy: Hủy vụn, hủy liên tục - Công suất hủy: 24-26 tờ (70gsm/A4), 21-22 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 4,5 x 30 mm - Chống kẹt giấy - Độ rộng miệng hủy: 400 mm

4,521,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM SECURIO B32 - 4,5 x 30 mm - Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B32 - 4,5 x 30 mm (Shredd

Máy hủy giấy HSM SECURIO B32 - 4,5 x 30 mm - Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B32 - 4,5 x 30 mm (Shredd

- Kiểu hủy: Hủy vụn, hủy liên tục - Công suất hủy: 14-16 tờ (70gsm/A4), 17-19 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 4,5 x 30 mm - Chống kẹt giấy - Độ rộng miệng hủy: 310 mm

3,650,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM SECURIO P40i - 0,78 x 11mm - Máy hủy tài liệuHSM SECURIO P40i - 0,78 x 11mm (Shredd

Máy hủy giấy HSM SECURIO P40i - 0,78 x 11mm - Máy hủy tài liệuHSM SECURIO P40i - 0,78 x 11mm (Shredd

- Kiểu hủy: Hủy vụn - Công suất hủy: 13-15 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 0,78 x 11mm - Chống kẹt giấy

4,256,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM SECURIO P44i - 1,9 x 15 mm (siêu vụn) - Máy hủy tài liệu HSM SECURIO P44i - 1,9 x 1

Máy hủy giấy HSM SECURIO P44i - 1,9 x 15 mm (siêu vụn) - Máy hủy tài liệu HSM SECURIO P44i - 1,9 x 1

Protection class (DIN 66399) very high Cutting width 0.78 mm Particle length 11 mm Cutting type Particle cut Security level (DIN 66399) P-6, O-6, T-6, E-5, F-3 Cutting capacity in sheets 80g/m² 17-19

4,321,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM Pure 420 - 1,9 x 15 mm (siêu vụn)

Máy hủy giấy HSM Pure 420 - 1,9 x 15 mm (siêu vụn)

- Protection class (DIN 66399): high, very high - Cutting width 1.9 mm - Particle length 15 mm - Cutting type Particle cut - Security level (DIN 66399): P-5, F-2, T-5, E-4 - Cutting capacity in sheets 80g/m²: 9 - 11

5,200,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy công suất lớn HSM Pure 530 - 1,9 x 15 mm (siêu vụn)

Máy hủy giấy công suất lớn HSM Pure 530 - 1,9 x 15 mm (siêu vụn)

- Protection class (DIN 66399): high, very high - Cutting width: 1.9 mm - Particle length 15 mm - Cutting type: Particle cut - Security level (DIN 66399): P-5, F-2, T-5, E-4 - Cutting capacity in sheets 80g/m²: 9-11

4,850,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM SECURIO AF150 - 0,78 x 11 mm (siêu vụn)

Máy hủy giấy HSM SECURIO AF150 - 0,78 x 11 mm (siêu vụn)

Protection class (DIN 66399): very high - Cutting width: 0.78 mm - Particle length 11 mm - Cutting type: Particle cut - Security level (DIN 66399): P-6, F-3 - Cutting capacity in sheets 80g/m²: 5

4,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM SECURIO AF300 - 0,78 x 11 mm (siêu vụn)

Máy hủy giấy HSM SECURIO AF300 - 0,78 x 11 mm (siêu vụn)

- Protection class (DIN 66399): very high - Cutting width: 0.78 mm - Particle length 11 mm - Cutting type: Particle cut - Security level (DIN 66399): P-6, F-3 - Cutting capacity in sheets 80g/m²: 6

2,620,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM SECURIO B22 - 0,78 x 11 mm

Máy hủy giấy HSM SECURIO B22 - 0,78 x 11 mm

- Protection class (DIN 66399): very high - Cutting width: 0.78 mm - Particle length 11 mm - Cutting type: Particle cut - Security level (DIN 66399): P-6, F-3 - Cutting capacity in sheets 80g/m²: 4-5

2,300,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy công suất lớn HSM Pure 630 – 1,9 x 15 mm (siêu vụn)

Máy hủy giấy công suất lớn HSM Pure 630 – 1,9 x 15 mm (siêu vụn)

- Protection class (DIN 66399): very high - Cutting width: 1.9 mm - Particle length 15 mm - Cutting type: Particle cut - Security level (DIN 66399): O-3, P-4, E-3, T-4, F-1 - Cutting capacity in sheets 80g/m²: 14-15

3,200,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy công suất lớn HSM Pure 740 - 4,5 x 30 mm (siêu vụn)

Máy hủy giấy công suất lớn HSM Pure 740 - 4,5 x 30 mm (siêu vụn)

- Protection class (DIN 66399): very high - Cutting width: 4.5 mm - Particle length 30 mm - Cutting type: Particle cut - Security level (DIN 66399): O-3, P-4, E-3, T-4, F-1 - Cutting capacity in sheets 80g/m²: 21-22

3,100,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy công suất lớn HSM SECURIO AF500 - 0,78 x 11 mm (siêu vụn)

Máy hủy giấy công suất lớn HSM SECURIO AF500 - 0,78 x 11 mm (siêu vụn)

- Protection class (DIN 66399): very high - Cutting width: 0.78 mm - Particle length 11 mm - Cutting type: Particle cut - Security level (DIN 66399): P-5, F-2, E-4, T-5 - Cutting capacity in sheets 80g/m²: 6

7,000,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM SECURIO B24 - 1 x 5 mm (siêu vụn)

Máy hủy giấy HSM SECURIO B24 - 1 x 5 mm (siêu vụn)

- Protection class (DIN 66399): very high - Cutting width: 1 mm - Particle length 5 mm - Cutting type: Particle cut - Security level (DIN 66399): P-7, F-3 - Cutting capacity in sheets 80g/m²: 4

4,520,000 đ
MUA NGAY

PRODUCT CATALOG

ONLINE SUPPORT

24/24

24/24 - 0918 976 522

Manager

Manager - 0918 976 522

Hong Hanh

Hong Hanh - 0918 976 522

STATISTICAL

 • Đang online 51
 • Hôm nay 3,127
 • Hôm qua 6,847
 • Trong tuần 35,037
 • Trong tháng 105,440
 • Tổng cộng 5,572,961

Top

   (0)