TÌM KIẾM

TÌM KIẾM SẢN PHẨM

DANH MỤC SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

24/24

24/24 - 0918 976 522

HOTLINE

HOTLINE - 0918 976 522

Hồng Hạnh

Hồng Hạnh - 0918 976 522

THƯƠNG HIỆU NHÀ SẢN XUẤT

QUẢNG CÁO

THỐNG KÊ

  • Đang online 36
  • Hôm nay 1,593
  • Hôm qua 2,445
  • Trong tuần 4,038
  • Trong tháng 62,926
  • Tổng cộng 3,628,690

MÁY HỦY GIẤY

mỗi trang
Máy Hủy Giấy EBA-1624C New

Máy Hủy Giấy EBA-1624C

- Kiểu hủy: Hủy vụn - Công suất hủy: 13-15 tờ/ lần (A4/70g), 11-13 tờ/ lần (80g/m²) - Kích cỡ hủy: 4 x 40mm - Chống kẹt giấy

1,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy công nghiệp HSM SECURIO B35 – 4,5 x 30 mm New

Máy hủy giấy công nghiệp HSM SECURIO B35 – 4,5 x 30 mm

- Kiểu hủy: Hủy vụn, hủy liên tục - Công suất hủy: 24-26 tờ (70gsm/A4), 21-22 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 4,5 x 30 mm - Chống kẹt giấy - Độ rộng miệng hủy: 400 mm

1,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy công nghiệp HSM SECURIO B32 - 4,5 x 30 mm New

Máy hủy giấy công nghiệp HSM SECURIO B32 - 4,5 x 30 mm

- Kiểu hủy: Hủy vụn, hủy liên tục - Công suất hủy: 14-16 tờ (70gsm/A4), 17-19 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 4,5 x 30 mm - Chống kẹt giấy - Độ rộng miệng hủy: 310 mm

1,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy công nghiệp HSM SECURIO P40i - 0,78 x 11mm New

Máy hủy giấy công nghiệp HSM SECURIO P40i - 0,78 x 11mm

- Kiểu hủy: Hủy vụn - Công suất hủy: 13-15 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 0,78 x 11mm - Chống kẹt giấy

1,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy công nghiệp HSM SECURIO P44i - 1,9 x 15 mm (siêu vụn) New

Máy hủy giấy công nghiệp HSM SECURIO P44i - 1,9 x 15 mm (siêu vụn)

- Kiểu hủy: Hủy vụn, hủy liên tục - Công suất hủy: 17-19 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 1,9 x 15 mm - Chống kẹt giấy

1,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM Pure 420 - 1,9 x 15 mm (siêu vụn) New

Máy hủy giấy HSM Pure 420 - 1,9 x 15 mm (siêu vụn)

- Kiểu hủy: Hủy vụn, hủy liên tục - Công suất hủy: 9 – 11 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 1,9 x 15 mm - Chống kẹt giấy

1,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy công suất lớn HSM Pure 530 - 1,9 x 15 mm (siêu vụn) New

Máy hủy giấy công suất lớn HSM Pure 530 - 1,9 x 15 mm (siêu vụn)

- Kiểu hủy: Hủy vụn, hủy liên tục - Công suất hủy: 9-11 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 1,9 x 15 mm - Chống kẹt giấy

1,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM SECURIO AF150 - 0,78 x 11 mm (siêu vụn) New

Máy hủy giấy HSM SECURIO AF150 - 0,78 x 11 mm (siêu vụn)

- Kiểu hủy: Hủy vụn, hủy liên tục - Công suất hủy: 5 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 0.78 x 11 mm - Chống kẹt giấy

1,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM SECURIO AF300 - 0,78 x 11 mm (siêu vụn) New

Máy hủy giấy HSM SECURIO AF300 - 0,78 x 11 mm (siêu vụn)

- Kiểu hủy: Hủy vụn, hủy liên tục - Công suất hủy: 6 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 0.78 x 11 mm - Chống kẹt giấy

1,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM SECURIO B22 - 0,78 x 11 mm New

Máy hủy giấy HSM SECURIO B22 - 0,78 x 11 mm

- Kiểu hủy: Hủy vụn, hủy liên tục - Công suất hủy: 4-5 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 0,78 x 11 mm - Chống kẹt giấy

1,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy công suất lớn HSM Pure 630 – 1,9 x 15 mm (siêu vụn) New

Máy hủy giấy công suất lớn HSM Pure 630 – 1,9 x 15 mm (siêu vụn)

- Kiểu hủy: Hủy vụn, hủy liên tục - Công suất hủy: 14-15 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 1,9 x 15 mm - Chống kẹt giấy

1,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy công suất lớn HSM Pure 740 - 4,5 x 30 mm (siêu vụn) New

Máy hủy giấy công suất lớn HSM Pure 740 - 4,5 x 30 mm (siêu vụn)

- Kiểu hủy: Hủy vụn, hủy liên tục - Công suất hủy: 21-22 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 4,5 x 30 mm - Chống kẹt giấy

1,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy công suất lớn HSM SECURIO AF500 - 0,78 x 11 mm (siêu vụn) New

Máy hủy giấy công suất lớn HSM SECURIO AF500 - 0,78 x 11 mm (siêu vụn)

- Kiểu hủy: Hủy vụn, hủy liên tục - Công suất hủy: 6 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 0.78 x 11 mm - Chống kẹt giấy

1,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM SECURIO B24 - 1 x 5 mm (siêu vụn) New

Máy hủy giấy HSM SECURIO B24 - 1 x 5 mm (siêu vụn)

- Kiểu hủy: Hủy vụn, hủy liên tục - Công suất hủy: 4 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 1 x 5 mm - Chống kẹt giấy

1,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM SECURIO B26 - 1 x 5 mm (siêu vụn) New

Máy hủy giấy HSM SECURIO B26 - 1 x 5 mm (siêu vụn)

- Kiểu hủy: Hủy vụn, hủy liên tục - Công suất hủy: 4 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 1 x 5 mm - Chống kẹt giấy

1,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM SECURIO B32 - 1 x 5 mm (siêu vụn) New

Máy hủy giấy HSM SECURIO B32 - 1 x 5 mm (siêu vụn)

- Kiểu hủy: Hủy vụn, hủy liên tục - Công suất hủy: 4 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 1 x 5 mm - Chống kẹt giấy

1,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM SECURIO B34 - 1 x 5 mm (siêu vụn) New

Máy hủy giấy HSM SECURIO B34 - 1 x 5 mm (siêu vụn)

- Kiểu hủy: Hủy vụn, hủy liên tục - Công suất hủy: 5 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 1 x 5 mm - Chống kẹt giấy

1,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy HSM SECURIO B35 - 1 x 5 mm (siêu vụn) New

Máy hủy giấy HSM SECURIO B35 - 1 x 5 mm (siêu vụn)

- Kiểu hủy: Hủy vụn, hủy liên tục - Công suất hủy: 5 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 1 x 5 mm - Chống kẹt giấy

1,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy công nghiệp HSM SECURIO P36i - 1 x 5 mm (siêu vụn)

Máy hủy giấy công nghiệp HSM SECURIO P36i - 1 x 5 mm (siêu vụn)

- Kiểu hủy: Hủy vụn, hủy liên tục - Công suất hủy: 8 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 1 x 5 mm - Chống kẹt giấy

1,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy công nghiệp HSM SECURIO P40i  - 1 x 5 mm (siêu vụn) New

Máy hủy giấy công nghiệp HSM SECURIO P40i - 1 x 5 mm (siêu vụn)

- Kiểu hủy: Hủy vụn, hủy liên tục - Công suất hủy: 9 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 1 x 5 mm - Chống kẹt giấy

1,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy công nghiệp HSM SECURIO P44i - 1 x 5 mm (siêu vụn) New

Máy hủy giấy công nghiệp HSM SECURIO P44i - 1 x 5 mm (siêu vụn)

- Kiểu hủy: Hủy vụn, hủy liên tục - Công suất hủy: 11 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 1 x 5 mm - Chống kẹt giấy

1,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy công nghiệp HSM Pure 830 -3.9mm New

Máy hủy giấy công nghiệp HSM Pure 830 -3.9mm

- Kiểu hủy: Hủy sợi - Công suất hủy: 42-44 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 3.9 mm - Chống kẹt giấy

1,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy công nghiệp HSM Pure 730 - 4,5 x 30mm New

Máy hủy giấy công nghiệp HSM Pure 730 - 4,5 x 30mm

- Kiểu hủy: Hủy vụn, hủy liên tục - Công suất hủy: 29-31 tờ (70gsm/A4), 25-27 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 4,5 x 30 mm - Chống kẹt giấy

1,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy công nghiệp HSM SECURIO P44i - 3.9 x 40mm New

Máy hủy giấy công nghiệp HSM SECURIO P44i - 3.9 x 40mm

- Kiểu hủy: Hủy vụn, hủy liên tục - Công suất hủy: 43-45 tờ (80gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 3,9 x 40 mm - Chống kẹt giấy

1,000 đ
MUA NGAY
GIÁ CỰC SỐC - Rẻ nhất Việt Nam
Hãng nhà sản xuất

Top

   (0)